Danh Sách Chương

Chương 572 : Ba mươi năm sau (Đại kết cục)

01/08/2022 - 14:11

Chương 571 : Chế độ niên hạn Hoàng đế và chế độ tuyển chọn Thái tử

01/08/2022 - 14:11

Chương 570 : Truyền ngôi Thái Tử

01/08/2022 - 14:10

Chương 569 : Đông chinh Cao Cú Lệ

01/08/2022 - 14:10

Chương 568 : Nội các, Võ viện

01/08/2022 - 14:11

Chương 567 : Quốc hiệu, niên hiệu

01/08/2022 - 14:10

Chương 565-566 : Cha con

01/08/2022 - 14:11

Chương 564 : Phế lập

01/08/2022 - 14:10

Chương 563 : Trá hàng

01/08/2022 - 14:10

Chương 562 : Huynh đệ bất hòa (3)

01/08/2022 - 14:10

Chương 561 : Huynh đệ bất hòa (2)

01/08/2022 - 14:11

Chương 560 : Huynh đệ bất hòa

01/08/2022 - 14:10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 48

Có thể bạn sẽ thích