[18+] Cảnh báo độ tuổi : Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.

Danh Sách Chương

Chương 18 : Chương 18: Yêu nhau (Kết cục thứ hai, HE)

06/11/2022 - 14:16

Chương 17 : Chương 17: Tuyệt vọng (Kết cục đầu tiên, BE)

06/11/2022 - 14:16

Chương 16 : Chương 16: Điên cuồng

06/11/2022 - 14:16

Chương 15 : Chương 15: Điểm bắt đầu

06/11/2022 - 14:16

Chương 14 : Chương 14: Thoát ra

06/11/2022 - 14:16

Chương 13 : Chương 13: Ngày tiếp theo

06/11/2022 - 14:16

Chương 12 : Chương 12: Cầm tù

06/11/2022 - 14:16

Chương 11 : Chương 11: Thuốc mê

06/11/2022 - 14:16

Chương 10 : Chương 10: Nổi điên

06/11/2022 - 14:16

Chương 9 : Chương 9: Yếu ớt

06/11/2022 - 14:16

Chương 8 : Chương 8: Gặp mặt

06/11/2022 - 14:16

Chương 7 : Chương 7: U ám

06/11/2022 - 14:15
  • 1
  • 2

Có thể bạn sẽ thích